i'm SAI

posted on 25 Dec 2007 19:03 by mongys

Photobucket

 

DATA''

ทราย ; 18

เกิดวันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2532

บ้านอยู่ใกล้สยาม

แต่กลับไม่ค่อยจะไปสยาม - -''

 ราชวินิต มัธยม ปีนี้เป็นปีสุดท้าย

 

 

Categories